Våra tjänster

Elinstallationer
Projektering
Service
krafton-personal

Våra kunder

Kundnöjdhet i fokus

I alla Krafton’s styrande dokument framkommer det tydligt att vår ambition är långsiktiga kundrelationer som präglas av tillit och förtroende. Läs mer om detta under certifieringar och policys.

Om oss

Krafton för framtiden

Vi vill arbeta i en miljö som präglas av framtidstro. Vi ser heligt på vårt hållbarhetsarbete och därför har vi kollektivt enats om hur vi bland annat hur vi sköter våra arbetsplatsers källsortering, successivt går över till elbilar och använder oss utav byggvarubedömning för att ha så pass liten påverkan på miljön som möjligt.
krafton-projekt

Vad våra kunder säger

uppdrag
medarbetare
kaffekoppar denna vecka
monterade vägguttag

Kom i kontakt med oss!